Top 

The Elephants Participating in Holy Thiruvutsava Ezhunnallathu: 2017 @ Thuravoor Mahakshetram


വീണ്ടുമൊരു ഉത്സവകാലത്തിനു ശുഭാരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന തുറവുർ മഹാക്ഷേത്ര ദീപാവലി
തിരുവുത്സവത്തിന് അണിനിരക്കുന്ന ഗജസുന്ദരന്മാർ....

ELEPHANT-2017..